skool
Kabega-primary-school

Skoolgelde


Skoolgelde vir 2020 is soos volg:

 

Vir een kind: R11 400-00 per jaar. 

Vir twee kinders per gesin: R21 800-00 per jaar. 

Vir drie kinders per gesin: R30 700-00 per jaar. 

Vir vier kinders per gesin: R39 200-00 per jaar.

 

Die skoolgeld is betaalbaar oor 10 maande vanaf 31 Januarie tot 31 Oktober, dus

R1 140.00 per maand per gesin met een kind;

R2 180.00 per maand per gesin met 2 kinders;

R3 070.00 per maand  per gesin met 3 kinders;

R3 920.00 per maand per gesin met 4 of meer kinders.

 

Verpligte boekegeld is R 500-00


School fees

 

School fees are as follows:

 

For one child: R11 400-00 per year. 

For two children per family: R 21 800-00 per year. 

For three children per family: R 30 700-00 per year.

For four children per family: R 39 200-00 per year.


School fees are payable over 10 months, from 31 January to 31 October:


R 1 140.00 per family with 1 child;

R 2 180.00 per family with 2 children;

R 3 070.00 per family with 3 children;

R 3 920.00 per family with 4 children.

 

Compulsory book fees are R500-00.


Bankbesonderhede


STANDARD BANK

Tjekrek nr. 080389775

Bankkode: 050017

Naam van rek: Laerskool Kabega Skoolfonds

Verw.: Leerling se naam en van


Banking details

STANDARD BANK

Cheque acc: 080389775

Bank code: 050017

Acc name: Laerskool Kabega Skoolfonds

Ref: Learners name and surname.


Kontak ons | Contact us

Contact us:

Tel and address detail:

Posadres/ Postal Address:

Kabega Pimary | Laerskool Kabega
PO Box 10163, Kabega Park
Port Elizabeth, 6025

 

Adres/Address:

Brabant Str, Kabega Park
Port Elizabeth

 

Contact details/Kontak besonderhede:

Tel:  (041) 360-2581
Fax/Faks:  (041) 360-8561

Epos/Email:  kabegaps@mweb.co.za

 


Kaart/Map

Kabega-lug


Click the link below for a map.  Kliek op die skakel hieronder vir 'n kaart.

maps.google.com/maps

OK / Close
Who doesn't like cookies?
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Read more...