skool
Kabega-primary-school

 Aftercare 

Learners are checked in daily on a register. Times are 12h45 to 17h30 from Monday to Thursday and 12h45 to 17h00 on a Friday. Learners who participate in extramural activities first have to report to aftercare. Homework classes are offered to the different learner phases where learners do homework under supervision.  

 

Aftercare fees are: 

For 1 child (per term, full day)  - R 1 000-00  

For 2 children per family (per term, full day) - R 1 500-00    
For 3+ children per family (per term, full day) -  R 1 870-00

Aftercare per child from 13:30 – 14:00 (per term) - R 240-00

 

Aftercare fees must be paid within the first two weeks of each term.

There is no aftercare on the day that school closes for the holidays.

Nasorg

Die leerders word elke dag op ’n register aangeteken. Nasorgtye van Maandag tot Donderdag is 12:45 tot 17:30 en op Vrydag 12:45 tot 17:00. Indien die leerders aan enige buitemuurse aktiwiteite deelneem, moet hulle eers by nasorg aanmeld voordat hulle die buitemuurs gaan bywoon. Huiswerkklasse word vir die verskillende fases aangebied waar leerders hul huiswerk onder toesig doen.

 

Nasorgfooie 

Vir 1 kind per gesin (per kwartaal, vol dag) - R  1 000-00
Vir 2 kinders per gesin (per kwartaal, vol dag) - R 1 500-00      
Vir 3 +kinders per gesin (per kwartaal, vol dag) - R 1 870-00

As ’n junior leerder tussen 13:30 en 14:00 by nasorg bly om vir ’n ouer broer of suster te wag is die koste R 240-00 per kwartaal.


Fooie moet binne die eerste twee weke van elke skoolkwartaal betaal word. een maand kennis word verlang indien ’n leerder nie meer nasorg gaan bywoon nie.

 

Daar is geen nasorg op dae wat die skool sluit vir vakansies nie.

Homework time at aftercare

Homework is done from 15:00 onwards under supervision of the aftercare ladies.

Kontak ons | Contact us

Contact us:

Tel and address detail:

Posadres/ Postal Address:

Kabega Pimary | Laerskool Kabega
PO Box 10163, Kabega Park
Port Elizabeth, 6025

 

Adres/Address:

Brabant Str, Kabega Park
Port Elizabeth

 

Contact details/Kontak besonderhede:

Tel:  (041) 360-2581
Fax/Faks:  (041) 360-8561

Epos/Email:  kabegaps@mweb.co.za

 


Kaart/Map

Kabega-lug


Click the link below for a map.  Kliek op die skakel hieronder vir 'n kaart.

maps.google.com/maps

OK / Close
Who doesn't like cookies?
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Read more...